Gücümüzü Doğadan Alıyoruz

Kalite ve Çevre

Orman Yönetim Konseyi (FSC); dünya ormanlarının yönetiminin geliştirilmesi için kurulmuş bağımsız bir organizasyondur. 2008 yılı itibari ile 79 ülkede 100 milyon hektardan fazla orman alanı FSC standartlarına uygunluğu nedeni ile sertifikalandırılmıştır. Üretimlerimizi bize özel sertifika ile koruma ve gözetim zinciri dahilinde gerçekleştirmekteyiz.

2012 yılından bu yana dünyanın farklı bölgelerinden FSC sertifikalı tomruk, kaplama ve kereste ithal edip satışa sunuyoruz.